Sportsudøvere

Care4Life er det perfekte valg for enhver form for sport program af den korrekte frekvens.

Standard skema ved blodtest, hvilke værdier skal der opstilles?
Referat:

2 Standard skemaer for blodtest:
ELITE:
BREDDEN:

Målinger i blodet
Hæmoglobin
Hormonprofil: Testosteron, kortisol, østrogen, ortodoxin og insulin
Stofskifte: T3 og T4
Nitrogen som markør for proteinsyntesen
 Laktat ved fysisk test
Immunglobuliner: IgA – Markør for infektioner mm. 

SPYT
Udrensning
Markører for muskelødelæggelse: Creatinkinase, myoglobin og laktat dehydrogenase
Vitaminer, mineraler og salte
Glukose

Hvad sker der når man får magnetterapi

Ved Skader – som forebyggelse – til opbygning af bedre celler

Hvordan det: celler er specialiseret til forskellige opgaver, enten danner de eller reagerer de på forskellige kemiske stoffer
Celledeling (mitose) hvert eneste aton, proton elektron er elektrisk ladet, som er under påvirkning af elektromagnetiske felter
Cellerne fungerer som et elektrisk batteri, de kan oplades og tømmes, de elektriske felter er stærkere end de kemiske, er cellen energisk svag, kan en invaderende organisme vinde vibrations konkurrencen og dermed smitte cellen.
Ved hjælp af Care4life behandling som er konstrueret til at hjælpe og bringe balance i cellen og derigennem styrke og beskytte mod sygdoms fremkaldende patogene organismer

Bedre iltoptagelse:

* Magnetfeltet påvirker hæmoglobin molekylets 4 ilt bærende jernatomer. Ilt partialtrykket stiger som tegn på at iltmængden I blodlegemets optimeres

Top sportsfolk behandles umiddelbart før en sportspræstation, derved forsinkes tidspunktet, hvor mælkesyren gør muskler trætte og ømme.

Evnen til at optage mere ilt er optimal efter 15 minutter, ilt partialtrykket kan stige 2-4 gange

Blodkar udvidelse = bedre kredsløb

Under behandling:

* Udvider blodårer og – kar sig ganske svagt og afslappes
• Optagelse af mere ilt = opstår aerodynamik, kan miste evnen til at klæbe sig til andre blodlegemer, dermed opnås en bedre flyde evne
• Mere plads I karrene forøges blodets strømningshastighed op til fire gange
• Produktionen af iltbærende røde blodlegemer forøges væsentligt

Bedre Gennemblødning

* Blodstrøms- og stofskifte hastigheden forøges, de små kapillærer I hudoverfladen får ny tilførsel af ilt og næring, og
• Affaldsstoffer bliver hurtigere bortledt
• På termografi ses tydeligt temperaturen stiger jævnt allerede efter 3 til 5 min. behandling – op til ca. 2 gr C.
• Patienterne oplever mere afslappethed og smidighed I cellerne

Normalisering af stofskiftet over celle-

Cellen afgrænses af membran

* Membranens evne til at åbne og lukke
(permeabiliteten) er betinget af elektrisk ladning
• Rask celle I hvile: spændingsforskel på ca. 70-90 tusinddele Volt mV, spænding er resultat af de ioners vandring gennem membranen.
• Træt eller syg permeabilitet, opstår dysfunktion I cellen der dør, hvis der ikke gribes til behandling
• Er membranpotentialet (ionbalancen) for svag I en gruppe celler, hæves potentialet og cellen begynder at arbejde normalt igen efter 28 min. behandling
Inflammation og reaktion
Behandling med negativ magnetisme: inflammation og nervetilstande, hævelser, allergi og smerte
* Behandling med positiv magnetisme: sår og brud læges hurtigere, øget blodcirkulation, hæver energipotentialet
• De to forskellige: minus eller plus “blander” sig ikke I hinandens arbejde, og derved den mest optimale behandling er med C4L
• Affaldsstofferne udskilles hurtigt via de fem organer, samt udåndingsluft påvirkes og mærkes af patienten