Care4Life Pemf smerte behandling

Hvad er det? – og hvad kan det gøre for din krop

  • Forbedrer blodets evne til at optage og transportere ilt.
  • Forbedrer blodcirkulationen og hjælper kroppens blodkar til at udvide sig.
  • Forbedrer blodets evne til at bortskaffe affaldsstoffer via kroppens 5 udrensningsorganer: leveren, nyrerne, huden, lungerne og mave-tarmsystemet.
  • Påvirker stofskiftet i positiv retning, da et magnetfelt påvirker kroppens evne til at udskille affaldsstoffer.Man vil oftest mærke dette ved at udrensningsorganerne, altså huden, lungerne, leveren, mave-tarmsystemet og nyrerne begynder at virke bedre.Dette kan bevirke at kropssved, urin, afføring og udåndingsluft, i en periode, kan lugte stærkere. Behandlingen er fuldstændig smertefri samt uden bivirkninger
En af Care4Life`s opgaver er at bidrage til etableringen af pulserende elektromagnetisk terapi og relaterede kombinationsteknologier, som er grundlaget for den nye medicinske metode for behandling og diagnose i det 21. århundrede. Dette er logisk for Care4Life og deres partnere ud fra følgende forudsætning: ‘menneskekroppen er et elektrisk system og fejl og svagheder i det elektriske system bør søges løst elektrisk’. Endvidere fremfører Care4Life følgende påstand: ‘alle terapier som har gunstig effekt på patientens sundhed påvirker kroppens elektriske system og kan derfor også kaldes energi medicin’. Ses der for eksempel på akupunktur og udtrykket Chi, har man med moderne målinger vist, at meridianerne er kanaler for elektriske strømme og felter, hvilket er målbart med relativt enkelt udstyr. I et integreret medicinsk perspektiv er det vigtigt at forstå virkningsmekanismerne i et moderne videnskabeligt perspektiv, sådan at man ved, hvorledes de ulige terapiformene kan understøtte hinanden i et helt nyt kombinationsbehandlings perspektiv. Denne teori om kombinationsbehandling bruges på testklinikken i mange lande også i DK.
Care4Life vil blive involveret i forskning og udvikling i et område virksomheden selv kalder ’udvikling af en tryg frekvensliste’, hvor man undersøger effekterne af pulserende elektromagnetisk stråling på menneskekroppen. Det er veldokumenteret, at man kan bruge elektromagnetiske felter og mikrostrøm til sundhedsfremmende behandling. Anden forskning viser, at kroppen og huden kan tage skade af intensiv elektromagnetisk stråling, hvilket ses i forbindelse med blandt andet mobiltelefoner, trådløse netværk, mikrobølgestråling, elektriske og magnetiske felter, højfrekvens støj i det elektriske net, højspændingsledninger, radar, UV, gammastråling og radioaktivstråling.
Både virksomhedens egen forskning og international forskning peger på, at det er hvorledes strålingen arter sig, der afgøre om strålingen er sundhedsfremmende eller skadelig for mennesker. Det er i dag velkendt hvilke dele af det elektromagnetiske spekter og i hvilken styrke, som er ufarlige og derved kan bruges sundhedsfremmende. Alligevel er der stadig et enormt potentiale på området.
Denne virksomhed og det materiale vi udvikler handler om, hvordan vi – du som enkeltperson og vi som ejer, distributør og importør, bliver klædt på til at udføre vores arbejde med at introducerer Care4Life og give den bedst tænkelige service.
Forudsætningen for, at give et andet menneske en god opfattelse af den service, som modtages fra dig er, at du har det godt med dig selv privat, i jobbet og med dem du deler din tilværelse med heriblandt (C4Lh) gruppen, som du kan blive en del af.
Vi udvikler det som et værktøj og et inspirationsgrundlag til at få mere indsigt og erfaring med Care4Life, få en sjovere og mere meningsfyldt tilværelse, til at kunne opnå dine mål såvel i dit arbejde som i dit privatliv. Når du oplever succes med det du gerne vil, så vil omverdenens indtryk af dig blive mere positivt, og du vil blive i stand til at yde en bedre og mere kompetent service.
Det er i meget stor udstrækning mennesket bag servicen – DIG – som afgør, hvordan den tilbudte service og salget opfattes af modtageren. Derfor vil du fra første dag, være med til at omtale C4L ikke som en afsluttet bog, men kun et indledende kapitel. Det er en indledning, en start på en proces, hvor formålet er, at vi løbende udvikler os sammen. Det du får med fra os, skal du arbejde videre med, læs om det i det materiale der findes på nettet, bøger, egen opdagelse og erfaring, og del det med os andre.