Produktet

Sådan bruges Care4Life og magneterne:
De to transducers placeres på højre ben lige over knæled, fra den lille cip-styret transformator sendes strømimpulser gennem hver af de to transducere, som igen sender impulserne videre til energibanerne via væv og blodbaner.
De elektromagnetiske strømme efterligner i en vis udstrækning de strømme, som hele tiden opstår naturligt i kroppen – og de har intet at gøre med den form for magnetisme, man kender fra f.eks. en hesteskomagnet eller et magnetarmbånd eller lignende produkter.
Hypotesen er, at der skabes et pulserende magnetfelt i det nedslidte bruskvæv og blodceller, og at dette magnetfelt får cellerne til at dele sig og genopbygge det ødelagte bruskvæv og blodceller.
Ubehag – tværtimod føler de fleste en behandling som wellness (celle massage) i hele kroppen, på grund af den forøgede blodcirkulation. Metoden kan kombineres med andre terapi former og medicinsk behandling.