Om Care4Life

En af Care4Life Technology`s opgave er at bidrage til etableringen af pulserende elektromagnetisk terapi og relaterede kombinationsteknologier, som er grundlaget for den nye medicinske metode for behandling og diagnose i det 21. århundrede. Dette er logisk for Care4Life og deres partnere ud fra følgende forudsætning: ‘menneskekroppen er et elektrisk system og fejl og svagheder i det elektriske system bør søges løst elektrisk’. Endvidere fremfører vi  følgende påstand: ‘alle terapier som har gunstig effekt på patientens sundhed påvirker kroppens elektriske system og kan derfor også kaldes energi medicin’. Ses der for eksempel på akupunktur og udtrykket Chi, har man med moderne målinger vist, at meridianerne er kanaler for elektriske strømme og felter, hvilket er målbart med relativt enkelt udstyr. I et integreret medicinsk perspektiv er det vigtigt at forstå virkningsmekanismerne i et moderne videnskabeligt perspektiv, sådan at man ved, hvorledes de ulige terapiformene kan understøtte hinanden i et helt nyt kombinationsbehandlings perspektiv. Denne teori om kombinationsbehandling bruges af klinikker internationalt.

Care4Life vil blive involveret i forskning og udvikling i et område virksomheden selv kalder ’udvikling af en tryg frekvensliste’, hvor man undersøger effekterne af PEMF pulserende elektromagnetisk stråling på menneskekroppen. Det er veldokumenteret, at man kan bruge elektromagnetiske felter og mikrostrøm til sundhedsfremmende behandling. Anden forskning viser, at kroppen og huden kan tage skade af intensiv elektromagnetisk stråling, hvilket ses i forbindelse med blandt andet mobiltelefoner, trådløse netværk, mikrobølgestråling, elektriske og magnetiske felter, højfrekvens støj i det elektriske net, højspændingsledninger, radar, UV, gammastråling og radioaktivstråling.

Både virksomhedens egen forskning og international forskning peger på, at det er hvorledes strålingen arter sig, der afgøre om strålingen er sundhedsfremmende eller skadelig for mennesker. Det er i dag velkendt hvilke dele af det elektromagnetiske spekter og i hvilken styrke, som er ufarlige og derved kan bruges sundhedsfremmende. Alligevel er der stadig et enormt potentiale på området.