Hospitaler og klinikker

Care4life øger lokal blodcirkulation, muskel rehabilitering og genoptræning samt tilførsel af energi

Hvis nationale og internationale forskere skulle opstille et behandlings program, ville medicin komme i første række, derefter ville enkelte opstille PEMF som et alternativt behandlings program. Alle diskuterer en omstilling og eller omlægning af vores opfattelses af sundhed. Vi i Care4Life har fremlagt en klar vision om behandlings evne (hvor vi opgraderer funktions evnen hos bruger) og rejser dermed spørgsmålet om, hvem der er ansvarlige for den sundheds manglende udvikling vores politikere og medicins branchen vejleder og os med.

Videnskaben ville vælge PEMF – hvis den var uddannet til det?

Hvis man har svært ved at forstå PEMF`s succes i læge og behandler branchen, kan der startes med at se på de resultater der er opnået igennem de sidste ca. 20 års forskning. Der er to slagsmål af nedvurderinger og syrlige bemærkninger fra dem som er uddannet i medicinens verden, imod dem som er modige og springer ud i den alternative verden. Disse angreb er renset for kliniks visioner og formes som en automatreaktion fra enhver tænkende person som har tilknytning til den medicinske verden. Vi i Care4Life tænker! Er det virkeligt niveauet hos læger og den medicinske førertrøje? Er der ikke et alternativt? Jo der er, fordi vi tager udgangspunkt i at opgraderer funktions evnen hos den enkelte bruger, vi har en vision med udgangspunkt i hvad er der muligt for kroppen at tilføre sig selv, og også hvad er samfundsmæssigt muligt og nødvendigt.

De indforståede – eksperterne og dem som publicerer fakta, erkender, at duellerne imellem disse to grupper altså medicin og alternativt er kortsigtede, men vi i Care4Life håber og tror på, at vi er kommet meget tættere på en dagsorden via hjælp fra befolkningen som bruger alternative behandlingsformer, som betyder at tvivlerne bliver flere og flere overfor troende på, at medicin baner vejen for et bedre helbred alene.

De etablerede medicin firmaer og den politiske elite kappes om, at skyde PEMF og andre behandlingsformer ned, som om vi er gale idealister, der, hvis vi fik magt og opnående bedre forståelse, ville føre sundheds graden tilbage til før medicinens opblomstring. Regnestykker på hvad samfundet kunne spare af menneskelige ressourcer og økonomi er beregnet af flere eksperter, men disse findes udenfor medicin og pharm virksomhederne. Care4Life bygger vores program på en beviselig og forsøgs tilgang sammen med sygehuse og klinikker, som har åbnet op for at fremtiden skal indeholde en blanding af de forskellige behandlings muligheder.

Mange patienter kan takke den alternative verden for, den udvikling og de opnåede resultater for at vi har bevaret troen på, at en dag vil det lykkedes at få politikerne og sundheds ministeriet samt tilhørende organisationer til at forstå, at vi er bæredygtige og på lige fod, og kan forholde os til alle de forslag og økonomiske satsninger som det løbende bliver frigivet til medicin verdenen.
Mange real og regions politikere udviser overfølsomhed overfor store samfunds økonomiske udfordringer og derfor har de ikke mod nok til, at lade os komme på banen. Selv de mindste politiske forslag giver de etablerede medico virksomheder et stort forspring, selv deres egne regnemaskiner øger indtægter men så sandelig også samfundets udgifter. Den tilgang støvsuger den alternative verdens muligheder for at komme til orde og få de samme muligheder indenfor forskning, udvikling og afsætning af de produkter der findes og som der forskes i løbende.

Care4Life har valgt at tage befolkningens problemer alvorligt og adressere de udfordringer som videnskaben allerede i dag har opnået, og vi kan forudse en stor problematisk ændring for livsvilkår og sundheds tilstand for menneskeheden fremover. Her ønsker Care4Life at vi i Danmark skal være foregangsland, og det skal vi være i et samarbejde imellem politikerne, universiteter samt forsknings steder og personale som ønsker at indgå i dette projekt.
Care4Life tager ikke udgangspunkt i, hvad der er politisk muligt, men hvad er samfundsmæssigt nødvendigt? Der bliver flere og mennesker som stilles en diagnose som for nuværende må vores sundhedssystem opgive at behandle til forbedring af sundhedstilstanden, men udskriver bare recepter til medicinsk overforbrug, og ikke til en forbedring af helbredstilstanden. Hvis der skal opnås en levevis og adfærd, må der store ændringer til i tankegangen og bevidstheden hos den enkelte person. Det kan vi være med til ved at få opmærksomhed, og plads i det fordrejede billede som medico branchen har givet signal om ved enhver lejlighed overfor borgerne. Spis en pille og du bliver rask?? Hmmm det er jo ikke en helbreds forbedring i kroppen, tværtimod.

En af verdens mest anerkendte forskere Bruce Lipton USA påpeger igennem de sidste 30 års forskning, at der findes alternative behandlingsformer til medicin, hvis vi ønsker at kontrollerer og gennemfører en radikal ændring i vores tilgang til behandlings metoder. Hans budskab er klart: der er brug for markante ændringer, der udfordrer medico produktionen af usunde piller. Omstillingen til et nyt tema skal accelereres kraftigt for at få optimale tilstande hos befolkningen og dermed forståelse for at vi selv er ansvarlige for vores sundheds tilstand.

Den sørgelige realitet er, at de politiske miljøer skubber stadig større og stadig mere uforløsninger udfordringer foran sig i jagten på den kortsigtede gevinst og popularitet. Det er et lysende eksempel på at vores sundheds ministerium på finansloven tildeles 250 millioner kroner og modtager ca. 280 millioner kroner fra Medico virksomheder og koncerner. Ethvert samfund vil de kommende år blive konfronteret med udfordringer af en størrelsesorden og kompleksitet, der får omlægningen af den danske sundhedsstyrelse og ministerium til at fremstå som eneste mulighed, for at løfte opgaven om forbedring af vores behandlings system samt sundheds niveau hos den enkelte borger.
Det er tankevækkende at vi i Danmark ikke lytter til lande som f.eks. Tyskland, Holland og USA hvor man er åben overfor andre behandlings metoder, og hvor der top forskes indenfor alternativ behandlings resultater og form. Vi har i Care4Life en vision for, hvordan tilpasningen kan ske på den nationale scene ved at der kan tilbydes PEMF behandlinger og derved åbne sundheds huse, smerteklinikker som også omfatter alternative behandlingsformer. Det er opmuntrende at vi fra start har opnået en modstand imod forsøget på, at hjælpe danskere med diagnoser, og endelig nu efter næsten 10 års kamp, får god medvind hos de brugere af Care4Life som for hver dag bliver flere og flere, der har set behovet for at blive behandlet med alternative muligheder. Ca. 1.1 million danskere bruger alternative behandlere eller har brugt muligheden, og disse mange besøg hos klinikker m.m. der tilbyder anden behandling end medicin, må være lokomotivet for at åbne øjnene op hos de ansvarlige instanser. Om Care4Life kan det siges at vi arbejder med et PEMF system som opgraderer funktions evnen hos den enkelte bruger, og alle personer behøver at få opladet magnetfelterne i hver eneste celle, således at den er i bedste form og i en top udgave, for at udfører sin opgaven i kroppen. Vi har igennem snart 12 års behandlet heste som ikke ved hvad placebo betyder, og derfor kan vi udelukke dette for lægevidenskabens skabte teori, når vi behandler mennesker som har deltager i mange forsøg og test, det er på høje tid, at vi dropper denne diskussion, men fastslår at have fokus på de resultater der løbende fremvises. Vi er åbne overfor endnu bedre og mere forskning, og dermed bruge tiden på, at udvikle og forbedre teknologien i et viden samfund, som vil støtte den alternative behandlings form. Det ville være oplagt at beregne de økonomiske fordele der vil opstå, ved en omlægning af vores sundhedssystem, og åbne op for implementering af andre behandlere end læger og sygeplejersker. Vi ønsker en blå stempling samt nytænkning af den politiske iværksætter energi, som vi har fortjent og være nyskabende med vores nyeste basis model 2018 version 5 A. Vi håber at komme til at passe ind i vores opfattelses af hvordan vores generelle sundheds system fungerer. Realiteten er at vi er den eneste danske virksomhed som offentligt har fremlagt vores test resultater som uafhængige partnere har offentliggjort uden økonomisk vinding. Vi er på alle måder en tiltrængt fornyelse og tankevækkende iværksætter virksomhed med dansk design og dansk udviklings afdeling.